Tel.: +421 2 5441 0211

Reklamácie

Kupujúci (zákazník) má nárok na uplatnenie reklamácie tovaru v dvojročnej záručnej lehote.

 

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby.

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným zásahom, kazy spôsobené vonkajšími vplyvmi (napríklad náraz), inými mechanickými poškodeniami, nešetrným zaobchádzaním, pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodením tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu a opotrebením spôsobeným obvyklým používaním.

 

Reklamovaný tovar pošlite prosím bezpečne zabalenýna adresu uvedenú nižšie.

VELOCITY s.r.o.

Lamačská cesta 8

811 04  Bratislava

 

Reklamovaný tovar dávame na posúdenie kvalitárovi firmy. Reklamačná doba je 30 dní. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať počas pracovného týždňa na telefónnom čísle +421 2 54410211.